glagolski prilog sadašnji

Glagolski prilog sadašnji je prost i neličan glagolski oblik koji označava radnju koja se dešava istovremeno sa nekom drugom radnjom.

Gradi se tako što se na 3. lice množine prezenta doda nastavak -ĆI.

Oni  RADE (3. lice množine prezenta) + ĆI (nastavak) =  RADEĆI

Ovaj glagolski oblik gradi se samo od nesvršenih glagola. Ne može da se izgradi od svršenih glagola.

    Primer: Nesvršeni glagol SEDETI

        Oni SEDAJU + nastavak  ĆI = SEDAJUĆI

    Primer: Svršeni glagol SESTI

        Oni SEDNU + nastavak  ĆI = SEDNUĆI  - REČ NE POSTOJI U SRPSKOM JEZIKU

U rečenici glagolski prilog sadašnji (sam ili u skupu s drugim rečima)  najčešće ima službu:

☼  priloške odredbe za VREME

     Ulazeći u učionicu, čuo sam muziku. (KADA?)

☼  priloške odredbe za NAČIN

     Idem kući pevajući. (KAKO?)

☼  priloške odredbe za UZROK

     Plašeći se kontrolnog, nije otišla u školu. (ZAŠTO?)

Ovaj glagolski oblik upotrebljava se i ako pravi PRIDEV:

PUTUJUĆE pozorište, SVETLEĆA reklama, LETEĆI tanjir

 

  glagolski prilog prošli

Glagolski prilog prošli je prost i ličan glagolski oblik koje označava radnju koja se dešava pre radnje iskazane predikatom rečenice.

Gradi se tako što se na infinitivnu osnovu doda nastavak -VŠI. Iako se može graditi od oba vida glagola, češći su oblici od glagola svršenog vida.

             URADI (infinitivna osnova) + VŠI (nastavak) =  URADIVŠI

Ako se infinitivna osnova završava na suglasnik (peći - pek, moći - mog) ispred nastavka -VŠI umeće se samoglasnik A.

PEK (infinitivna osnova)  + A (umetnuto) +  VŠI (nastavak) =  PEKAVŠI

Kod nekih glagola nastavak se ne dodaje na infinitivnu osnovu, pa oni predstavljaju izuzetke.

            doći - DOŠAVŠI, otići - OTIŠAVŠI, izaći - IZAŠAVŠI

U rečenici glagolski prilog prošli (sam ili u skupu s drugim rečima)  najčešće ima službu:

☼  priloške odredbe za VREME

     Stigavši na plažu, on se pozdravi sa društvom. (KADA?)

☼  priloške odredbe za NAČIN

     Uhvatio je loptu skočivši iz sve snage. (KAKO?)

☼  priloške odredbe za UZROK

    Ne mogavši da zaspi, izašao je da prošeta. (ZAŠTO?)

Ovaj glagolski oblik upotrebljava se i ako pravi PRIDEV:

BIVŠA učenica, BIVŠI direktor, BIVŠE odeljenje

 

                         Nazad                                                                                                    Vrh strane