GUBLJENJE SUGLASNIKA

Gubljenje suglasnika je glasovna promjena pri kojoj, kada se nađu jedan pored drugog dva ista ili slična suglasnika, jedan od njih gubi radi lakšeg izgovora.

Gubljenje suglasnika se javlja u  sledećim slučajevima:

  Kada se nađu jedan pored drugog dva ista suglasnika

Primer: AUTOBUSKI

autobus + ski  – autobusski  – autobuski (gubljenje samoglasnika S)

Primer: BEZUBI

bez  + zubi – bezzubi  – bezubi (gubljenje samoglasnika Z)

Primer: ODELITI

od  + deliti – oddeliti  – odeliti (gubljenje samoglasnika D)

  Kada se suglasnici D i T nađu ispred suglasnika C i DŽ

Primer: SLADOLEDŽIJA (gubljenje samoglasnika D)

sladoled – sladoleddžija – sladoledžija

Primer: ZADACI (gubljenje samoglasnika T)

zadatak – zadatci – zadaci

  Kada se suglasnici D i T nađu u suglasničkim grupama teškim za izgovor (STN, ŠTN, STLJ, STK, STL)

Primer: POZORIŠNI

pozorište – pozorištni – pozorišni (gubljenje samoglasnika T u suglasnilkoj grupni ŠTN)

Primer: ŽALOSNA

žalost – žalostan – žalostna – žalosna (gubljenje samoglasnika T u suglasnilkoj grupni STN)

 

zvezdica  Gubljenje samoglasnika i druge glasovne promene

1)  Gubljenje suglasnika, jednačenje suglasnika po mestu tvorbe

Primer: BOLEŠLJIV

bolest – bolestljiv – bolesljiv  (gubljenje suglasnika T) – bolešljiv (jednačenje suglasnika po mestu tvorbe)

2)  Jednačenje suglasnika po zvučnosti, gubljenje suglasnika,

Primer: INADŽIJA

inat – inatdžija –  inaddžija (jednačenje suglasnika po zvučnosti) – inadžija (gubljenje suglasnika D)

2)  Jednačenje suglasnika po zvučnosti i mestu tvorbe, gubljenje suglasnika

Primer: RAŠIRITI

raz + širiti – razširiti – rasširiti ( (jednačenje suglasnika po zvučnosti) – rašširiti (jednačenje suglasnika po mestu tvorbe) – raširiti (gubljenje suglasnika Š)

 

zvezdica  Izuzeci

Do gubljenja suglasnika ne dolati u sledećim slučajevima:

  Kod superlativa pridjeva koji počinju glasom J,

Primeri: najjači, najjasniji, najjužniji, najjadniji, najjeftiniji, najjednostavniji...

  Kod udvajanja suglasničkih grupa,

Primeri: vannastavni, tridesettrećina, šeststo, šeststogodišnjica, transibirski, otcepiti, potčiniti, crnooka,  neefikasan, otčeppiti, preddržavni, četrdesettreći, poddijalekt...

  U rečima stranog porekla.

Primeri: sportistkinja, protestni, telefonistkinja, aoristni, finalistkinja, čelistkinja, kontekstni, kompjutesistkinja, aktivistkinja, pacijentkinja, šahistkinja, azbestni...