GUBLJENJE SUGLASNIKA

Gubljenje suglasnika je glasovna promjena pri kojoj, kada se nađu jedan pored drugog dva ista ili slična suglasnika, jedan od njih gubi radi lakšeg izgovora.

  Gubljenje suglasnika se javlja u  sledećim slučajevima:

☼  Kada se nađu jedan pored drugog dva ista suglasnika

autobus + ski  – autobusski  – autobuski

od + deliti oddeliti  – odeliti

bez  + zubi bezzubi  – bezubi

☼  Kada se suglasnici D i T nađu ispred suglasnika C i

sladoled – sladoleddžija – sladoledžija

zadatak – zadatci – zadaci

☼   Kada se suglasnici D i T nađu u suglasničkim grupama teškim za izgovor

(STN, STLJ, ŠTN, STK, STL)

pozorište – pozorištni – pozorišni

žalost – žalostan – žalostna – žalosna

porastao – porastla – porasla – porasli

  Primeri reči u kojima je izvršeno više glasovnih promena

bolest – bolestljiv – bolesljiv – bolešljiv  (jednačenje suglasnika po mestu tvorbe, gubitak suglasnika)

inat – inatdžija –  inaddžija – inadžija ( jednačenje suglasnika po zvučnosti, gubljenje suglasnika)

bez + žični – bezžični – bežžični  – bežični (jednačenje suglasnika po zvučnosti, gubljenje suglasnika)

raz + širiti – razširiti – rasširiti  – rašširiti – raširiti  (jednačenje suglasnika po zvučnosti, jednačenje suglasnika po mestu tvorbe, gubljenje suglasnika)

  IZUZECI

Do palatalizacije ne dolazi u sledećim slučajevima:

☼  Superlativ pridjeva koji počinju glasom J:

 najjači, najjasniji, najjužniji, najjadniji, najjeftiniji, najjednostavniji

☼  Kod udvajanja suglasničkih grupa:

vannastavni, tridesettrećina, šeststo, šeststogodišnjica, transibirski, otcepiti, potčiniti, otčeppiti, preddržavni, četrdesettrećina, poddijalekt

☼  Reči stranog porekla:

sportistkinja, protestni, telefonistkinja, aoristni, finalistkinja, čelistkinja, kontekstni, kompjutesistkinja, aktivistkinja, pacijentkinja, šahistkinja

 

                         Nazad                                                                                                    Vrh strane