MESNE REČENICE 

Mesne rečenice su zavisne rečenice koje određuju mesto vršenja radnje glavne rečenice. Doibijamo ih kao odgovor na pitanja: GDE? KUDA? ODAKLE?

Kao obeležja mesnih rečenica javljaju se prilozi: gde, odakle, otkuda, dokle, kuda (sami  prilozi ili sa rečcom god)

Primeri:

Naći ćemo se gde smo se dogovorili.

Stajaću tamo odakle se bolje vidi bina.

Gde god nema asfalta, put je teško prohodan.

Gde postoji velika volja, ne može biti poteškoća.

Prešao je tamo odakle je imao bolji pogled na stazu.

Gde ničega nema, tamo i car gubi pravo.

Gde uđe nesloga, kuća postane tesna.

 

Upotreba zapeta pri pisanju mesnih rečenica

Kada se mesna rečenica nalazi ispred ostalih delova zavisnosložene rečenice, odnosno kada se nalazi u inverziji (prvo ide zavisna, pa glavna rečenica) tada se ona ovabezno odvaja zapetom.

Primeri:

Gde grom udaru, tu nastaje pustoš.

Kada se mesna rečenica nalazi iza ostalih delova zavisnosložene rečenice tada se zapeta obično izostavlja.

Pustoš nastaje gde god grom udari.

 

Služba  mesnih rečenica

Mesne rečenice su u zavisnosloženoj rečenici imaju službu priloške odredbe za mesto.

Primeri:

Marko sretne poznanika kud god ode.

Subjekat: Marko

Predikat: sretne

Objekat: poznanika

Priloška odredba za mesto: kud god ode