ODNOSNE REČENICE 

Odnosne rečenice su zavisne rečenice koje bliže određuju pojam na koji se odnose (neka reč ili izraz iz glavne rečenice). Često su umetnute u glavnu rečenicu i dolaze gotovo uvek neposredno posle imenice, zamenice ili imeničke sintagme na koju se odnose.

Kao obiležje odnosnih rečenica javljaju se upitno-odnosne zamenice: koji, kakav, koliki, ko, štačiji, prilozi; gde, kuda, kamo, odakle, kad, koliko i veznik što.

Primeri:

U bioskopu je film koji čekam.

To je dečko kakav se retko sreće.

Što možeš da uradiš danas, ne ostavljaj za sutra.

To je pisac čiji smo roman pročitali.

Ko više radi, više zarađuje.

Kupiće šta poželi.

 

Upotreba zapeta pri pisanju odnosnih rečenica

Zapeta se upotrbljava u inverziji (kada se zavisna rečenica nalazi ispred glavne rečenice)

Primeri:

Ko radi, ne boji se gladi.

Kada se odnosna rečenica dodaje pojmu označenom ličnim imenom odvaja se zapetama.

Primer:

Svi su slušali Petra koji je svirao.

Zapetom se odvajaju i odnosne rečenice koje imaju apozitivnu ulogu. Za razliku od atributske rečenice koja opisuje neku reč ili izraz iz glavne rečenice, apozitivna rečenica pruža dodatnu informaciju u vezi sa imeničkim pojmom kome se dodaje.

Primer:

Igrači Radničkog koji su dobro igrali ispraćeni su aplauzom. (atributska uloga)

(Značenje: Aplauzom su ispraćeni samo oni igrači koji su dobro igrali.)

Igrači Radničkog, koji su dobro igrali ispraćeni su aplauzom. (apozitivna uloga)

(Značenje: Aplauzom su ispraćeni svi igrači Radničkog jer su dobro igrali)

Odnosne rečenice koje imaju funkciju atributa ne odvajaju se zapetom.

Primeri:

Petar je osoba koju mnogo cenim.

 

Služba odnosnih rečenica

Odnosne rečenice su u zavisnosloženoj rečenici mogu biti u službi atributa, subjekta i objekta.

Služba atributa

Primeri:

Marko je našao loptu koja je bila probušena.

Kakva lopta?  Odgovor: koja je bila probušena (atribut)

Služba subjekta

Primeri:

Ko rano rani, dve sreće grabi.

Ko dve sreće grabi? Odgovor: Ko rano rani (subjekat)

Služba objekta

Primeri:

Dobila je šta je tražila.

Šta je dobila? Odgovor: Šta je tražila (pravi objekat).