GLAGOLSKI OBLICI

U srpskom jeziku postoji 14 glagolskih oblika.

  Prema tome da li razlikuju lica glagolski oblici se dele na:

☼  lične glagolske oblike

☼  nelične glagolske oblike

Lični glagolski oblici razlikuju lica i dele se na vremena (oblici imaju vremenska značenja) i načine (oblici koji nemaju vremenska značenja već označavaju neku neostvarenu radnju).

U vremena spadaju:

☼  prezent

☼  perfekat

☼  aorist

☼  imperfekat

☼  pluskvamperfekat

☼  futur I

U načine spadaju:

☼  imperativ

☼  potencijal

☼  futur II

Nelični glagolski oblici ne razlikuju lica. U ove oblike spadaju:

☼  infinitiv

☼  radni glagolski pridev

☼  trpni glagolski pridev

☼  glagolski prilog sadašnji

☼  glagolski prilog prošli

  Prema načinu građenja glagolski oblici se dele na:

☼  proste glagolake oblike

☼  složene glagolske oblike

Prosti glagolski oblici sastoje se od jedne reči i ne sadrže pomoćni glagol.

U proste glagolske oblike spadaju:

☼  prezent

☼  aorist

☼  imperfekat

☼  imperativ

☼  infinitiv

☼   radni glagolski pridev

☼   trpni glagolski pridev

☼   glagolski prilog sadašnji

☼  glagolski prilog prošli

Složeni glagolski oblici sastoje se od dve ili više reči i  sadrže pomoćni glagol.

U složene glagolske oblike spadaju:

☼  perfekat

☼  pluskvamperfekat

☼  futur I

☼  potencijal

☼   futur II 

 

                         Nazad                                                                                                    Vrh strane