POREDBENE REČENICE 

Poredbene rečenice su zavisne rečenice koje označavaju način vršenja radnje glavne rečenice iskazane nekim poređenjem. Zbog toga što označavaju način vršenja radnje nazivaju se i načinskim rečenicama.

Poredbene rečenice se dele na poredbene rečenice za jednakost i poredbene rečenice za nejednakost.

Kao obeležja poredbenih rečenica za jednakost javljaju se prilozi kako, koliko, onoliko i veznički spojevi: kao da, kao što. Kao obeležja poredbenih rečenica za nejednakost javljaju se veznički spojevi  nego što, nego da.

Primeri:

Miloš trči kao da nogama dodiruje stazu

Poštujem ga kao što on poštuje mene.

Svako ima mogućnost da bude velik onoliko koliko želi.

Koliko si zaslužio, toliko ćeš dobiti.

Lakše mi da kucam na mašini nego da pišem rukom.

Ispalo je bolje nego što smoi očekivali.

 

Upotreba zapeta pri pisanju poredbenih rečenica

Kada se poredbena rečenica nalazi ispred ostalih delova zavisnosložene rečenice, odnosno kada se nalazi u inverziji (prvo ide zavisna, pa glavna rečenica) tada se ona ovabezno odvaja zapetom.

Primeri:

Koliko živi sećanje na njega, toliko živi i sam čovek.

Kada se poredbena rečenica nalazi iza ostalih delova zavisnosložene rečenice tada se zapeta obično izostavlja.

Primeri:

Neki ljudi danas žive kao što se živelo pre pedeset godina

 

Služba poredbenih rečenica

Poredbene rečenice su u zavisnosloženoj rečenici imaju službu priloške odredbe za način ili priloške odredbe za poređenje.

Primeri:

Volim ga kao što on voli mene

Subjekat: ja

Predikat: volim

Objekat; ga

Priloška odredba za poređenje: kao što on voli mene.