POSLEDIČNE REČENICE

Posledične rečenice su zavisne rečenice koje označavaju posledicu vršenja radnje glavne rečenice. Glavna i zavisna rečenica povezane su uzrokom i posledicom, odnosno uzrok zavisne posledične rečenice nalazi se u saopštenju glavne rečenice.

Kao obeležja posledičnih rečenica javlja se veznik da, dok su obeležja glavne rečenice prilozi tako i toliko.

Primeri:

Moja sestra je tako brzo trčala da je stigla prva na cilj.

Zadatak je bio tako lak da sam ga odmah rešila

Vetar je duvao tako jako da su se vrata sama otvorila

Buka je toliko jaka da smo morali staviti čepiće za uši.

U hodniku je toliko mračno da ne vidim skoro ništa

Bilo je toliko dosadno da smo na kraju zaspali.

Bila je tolika gužva da nismo moglui da uđemo unutra.

 

 

Upotreba zapeta pri pisanju posledičnih  rečenica

Posledične rečenice se nalaze iza ostalih delova zavisnosložene rečenice i pri njihovom pisanju zapeta se izostavlja..

Primeri:

Ljubomora i zavist mogu biti toliko jake da unište ljude

 

Služba posledičnih rečenica

Posledične rečenice su u zavisnosloženoj rečenici imaju službu posledične dopune.

Primeri:

Kolač je tako ukusan da ću ga pojesti za pet minuta

Subjekat: Kolač

Predikat: je tako ukusan

Posledična dopuna: da ću ga pojesti za pet minuta