kvadrat

Kvadrat je geometrijska figura sastavljena od četiri stranice jednake dužine. 

Svi uglovi kvadrata su pravi (900).

 

        Obim kvadrata

             O = 4 . a   

        Površina kvadrata

             P = a . a = a2

a - stranica kvadrata

 

  pravougaonik

Pravougaonik je geometrijska figura sastavljena od četiri stranice, pri čemu su naspramne stranice jednake dužine. Svi uglovi pravougaoika su pravi (900).

 

    Obim pravougaonika

             O = 2 . (a+b)    

    Površina pravougaonika

             P = a . b

    a, b - stranice pravougaonika

 

 

                        Nazad                                                                                                       Vrh strane