VREMENSKE REČENICE 

Vremenske rečenice su zavisne rečenice koje određuju vreme vršenja radnje glavne rečenice. Doibijamo ih kao odgovor na pitanje: KADA?

Kao obeležja vremenskih rečenica javljaju se prilozi: kad, otkad, čim (sami  prilozi ili sa rečcom god), veznici: dok, pošto i veznički spojevi:  nakon što, samo što, pre nego što.

Primeri:

Naći ćemo se kad god hoćeš.

Pre nego što izađeš iz stana, pogasi sva svetla.

Čim je otvorio kišobran, kiša je prestala da pada.

Kad kupim kopačke, počeću da treniram fudbal.

Dok smo se šetali po gradu,  razgledali smo izloge.

Otišli smo u šetnju nakon što svo završili posao.

 

Upotreba zapeta pri pisanju vremenkih rečenica

Kada se vremenska rečenica nalazi ispred ostalih delova zavisnosložene rečenice, odnosno kada se nalazi u inverziji (prvo ide zavisna, pa glavna rečenica) tada se ona ovabezno odvaja zapetom.

Primeri:

Kad položim vozački, dobiću auto.

Kada se vremenska rečenica nalazi iza ostalih delova zavisnosložene rečenice tada se zapeta obično izostavlja.

Primeri:

Ostaću kod kuće dok se mama ne vrati.

 

Služba vremenskih rečenica

Vremenske rečenice su u zavisnosloženoj rečenici imaju službu priloške odredbe za vreme.

Primeri:

Kad se vraćao kući, Marko je kupio novine.

Subjekat: Marko

Predikat: je kupio

Objekat: novine

Priloška odredba za vreme: kad se vraćao kući