APOZICIJA

Apozicija je dodatak imenici koji na drugi način (pomoću novih podataka) kazuje ono što znači imenica. U govoru apozicija se odvaja pauzom, a u pisanju zarezima.

Primer:  Marija, moja sestra od strica, doputovala je u Kragujevac.

Marija -  subjekat, vršilac radnje

moja sestra od strica - apozicija

doputovala je  - predikat

u Kragujevac - priloška odredba za mesto

Služba apozicije

Službu apozicije obično vrši skup reči u kojem je imenica glavni član.

Apozicija je uvek u istom padežu kao i imenica koju određuje.

Primer: Aleksa Šantić, hercegovački pesnik, živeo je u Mostaru.

Aleksa Šantić - subjekat u nominativu

hercegovački pesnik - apozicija u nominativu

Primer: Juče sam video Aleksu, mog starog druga.

Aleksu - objekat u akuzativu

mog starog druga - apozicija u akuzativu

Primer: Petar je doputovao sa Igorom, Majinim bratom, u naš grad.

sa Igorom - priloška odredba za društvo u instrumentalu

Majinim bratom - apozicija u instrumentalu