POTENCIJAL

Potencijal je složen i ličan glagolski oblik kojim se izriče želja, mogućnost ili namera da se izvrši neka radnja. On nema nikakvo vremensko značenje već označava neku neostvarenu radnju.

Primeri:

Moj brat bi voleo da trenira odbojku, ali je još mali za to. (želja)

Ja bih nacrtao najlepši crtež kad bih imao dobre bojice! (mogućnost)

Išli smo u prodavnicu samo da bismo malo prošetali. (namera)

 

Građenje potencijala

Potencijal se gradi se gradi od aorista pomoćnog glagola BITI (izuzetak je samo 3. lice množine) i radnog glagolskog prideva.

 Aorist glagola BITI:

1. Ja bih                        1. Mi bismo

2. Ti  bi                          2. Vi biste

3. On/Ona/Ono bi          3. Oni biše

Za gradnju 3. lica množine potencijala umesto aorista  u 3. licu množine biše koristi se aorist 3. lice jednine BI.

Primer: Potencijal glagola VOLETI 

Radni glagolski pridev u muškom rodu: VOLEO (VOLELI)

Potencijal se gradi od aorista pomoćnog glagola biti i radnog glagolskog prideva VOLEO (VOLELI)

1. Ja bih voleovoleo bih                      1.  Mi bismo voleli / voleli bismo

2. Ti bi voleo / voleo bi                          2.  Vi biste voleli / voleli biste

3. On bi voleo / voleo bi                        3.  Oni bi voleli / voleli bi

   

Greške u pisanju i govoru ovog glagolskog oblika se najčešće javljaju kod upotrebe pomoćnog glagola BITI u 1. licu jednine (bih), 1 licu množine (bismo) i 2. licu množine (biste)

Pravilno:                                                Nepravilno:

Ja bih išao tamo da smem.                    Ja bi išao tamo da smem

Kada biste došli kod nas?                      Kad bi došli kod nas?

Došli bismo sutra.                                 Došli bi sutra