REČENICE

Rečenica je skup reči (ili samo jedna reč) koji ima određeno značenje. Ona je izgovorena ili napisana misao. Rečenicom najčešće saopštavamo svoje misli, osećanja i obaveštenja.

 

zvezdica  Podela rečenica prema značenju

Prema značenju rečenice se dele na:

☼  obaveštajne, 

☼  upitne, 

☼  uzvične, 

☼  zapovedne i

☼  željne.

Obaveštajne rečenice su rečenice u kojima su data obaveštenja o nekim događajima, radnjama ili pojavama. Na kraju obaveštajnih rečenica nalazi se tačka.

Primer:  Danas sam kupila knjigu.

Upitne rečenice su rečenice pomoću kojih su postavljena razna pitanja. Na kraju upitnih rečenica nalazi se upitnik.

Primer: Hoćeš li sa mnom u bioskop večeras?

Uzvične rečenice su rečenice u kojima su iskazana neka osećanja, lepa ili ružna. Na kraju uzvičnih rečenica nalazi se uzvičnik.

Primer: Pazi, auto! Hej, ti! Srećan rođendan!

Zapovedne rečenice su rečenice u kojima je iskazana neka zapovest, naredba, zabrana, dozvola ili molba. Na kraju zapovednih rečenica nalazi se tačka (molba, slaba zapovest) ili uzvičnik (stroga zapovest).

Primer: Izlazi napolje!  Ne diraj to! Zatvori prozor u svojoj sobi.

Željne rečenice su rečenice u kojima je iskazana želja da se nešto ostvari. Na kraju željnih rečenica se nalazi uzvičnik.

Primer: Srećno ti bilo! Proklet bio!

 

zvezdica  Podela rečenica prema satavu

Prema sastavu rečenice se dele na:

☼  proste  i

☼  složene.

Proste rečenice su rečenice u kojima ima samo jedan predikat. One mogu biti proste neproširene rečenice i proste proširene rečenice.

Proste neproširene rečenice su rečenice koje imaju samo glavne rečenične članove, predikat i subjekat.

Primer:  Marko sedi. Hladno je. (Proste neproširene rečenice)

Proste proširene rečenice su rečenice koje pored glavnih rečeničnih članova imaju i još neki dodatak. Dodaci u prosto proširenoj rečenici mogu biti imenski i glagolski dodaci.

Primer:  Moj drug Marko sedi na kauču. Danas je hladno. (Proste proširene rečenice)

Složene rečenice su rečenice koje se sastoje od dve ili više prostih rečenica, odnosno  to su rečenice koje imaju dva ili više predikata.

Primer:  Marko sedi i razmišlja.  Marko sedi na kauču i misli na tebe. (Složene rečenice)