zvezdica Robinzon Kruso

Robinzon Kruso je brodolomnik koji se nakon potapanja broda kao jedini preživeli član posade našao na pustom tropskom ostrvu na kome dugi niz godina vodio borbu za preživljavanje i iz nje izašao kao pobednik. Svojom snalažljivošću, hrabrošću i izdržljivošću uspeo je da prevaziđe sve teškoće i ostane vedar i zdrav čovek koji nijednog trenutka nije prestao da se nada u svoje spašavanje i povratak normalnom životu.

Robinzon je  u Engleskoj, u malom mestu na obali mora. Kao dečak svakog dana je gledao brodove i vesele mornare kako iz njih iskrcavaju robu. Razmišljao je o tome odakle je ta roba došla i kakav i koliki put je prešla. Maštao je da kad poraste postane mornar i da svojim brodom oplovi ceo svet. Jednog dana njegovi snovi postali su stvarnost. Bez znanja svojih roditelja ukrcao se sa svojim prijateljem na brod i krenuo u nepoznato. Bio je mlad, radoznao i pun avanturističkog duha. 

 Već posle prve plovidbe i nevremena koje je zahvatilo brod, Robinzon je izgubio želju da bude mornar. Želeo je da se odmah vrati svojoj kući, ali u povratku nije imao sreće. Brod na kome je plovio kući zarobili su gusari. Neke mornare su ubili, neke bacili morskim psima, a Robinzona su uzeli u ropstvo.  Plovidba sa gusarima završila se brodolomom. Brod je potonuo, a Robinzon se probudio na pustom ostrvu. Bio je sam. Samo on i priroda oko njega. Tada je počela njegova borba sa prirodom i samim sobom,  borba za preživljavanje.  Prvo je našao skrovište. Bila je to  malu pećinu na vrhu brežuljka. Ispočetka jeo je kukuruz i pio vodu koju je nalazio u blizini, a kad mu je to dosadilo odlučio je da krene u istraživanje ostrva. Shvatio je da mu mnoge stvari mogu biti korisne, samo da treba da iskoristi svoje znanje i veštinu. Bio je strpljiv, vredan i pun samopouzdanja. Verovao je u sebe i svoju snalažljivost. Od lišća je napravio odeću i obuću, od drveća luk i strele, a od kamena oštre noževe.  Užarenu lavu koju je izbacio vulkan koristio je kao vatru, a od osušenih komada pravio je cigle i posuđe. Napravio je peć, sto i stolice, a bušenjem drveta ugledavši iskrice shvatio je na koji način može uvek upaliti vatru. Svakim danom Robinzon je sve više napredovao. Stvorio je svoj mali svet i činilo mu se da mu ništa ne nedostaje osim društva i razgovora sa nekim. Jednog dana sreća mu se osmehnula i njegovoj samoći došao je kraj. Iz ruku opasnih ljudoždera spasao je mladog divljaka.  Odveo ga je u svoju pećinu i dao mu ime Petko. Učio ga je engleski jezik i prenosio mu svoja znanja i veštine. Postali su dobri prijatelji. Živeli su zajedno i sve su delili. Petko se divio Robinzovonoj pameti, hrabrosti i dobroti. Bio mu je zahvalan i odan. Kad je na ostrvo stigao brod nisu se razdvojili, već su zajedno su krenuli za Englesku gde su nastavili svoj zajednički život.

Živeći na pustom ostrvu Robinzon je iz naivnog dečaka izrastao u veoma snalažljivog i odgovornog čoveka.  Shvatio je da mladi ljudi uvek treba da slušaju savete starijih, da novac i bogatstvo ništa ne vrede i da su neka male i beznačajne stvari koje te okružuju ponekad najvrednije.  Uvideo je da u svemu dobrom i lošem uvek postoji i dobro i loše i  da ljudi tek kad izgube nešto shvate koliko je to istinski vredelo.

Boske

 

ROBINZON kruso - Danijel Defo

Književna vrsta:
Avanturistički roman

Književni rod:
Epika

Tema:
Borba čoveka sa prirodom i samim sobom u cilju preživljavanja

Glavni likovi:
Robinzon, Petko

Mesto radnje:
Pusto tropsko ostrvo u Atlanskom okeanu

Poruka:
Nikada ne vidimo pravo stanje u kome smo, sem kao suprotnost nečemu gorem, niti cenimo vrednost onoga u čemu živimo, sve dok ga ne izgubimo.

Jedini put opstanka u životu jeste izdržljivost u mukama i snaga u nadama. Ma koliko teška bila situacija u kojj se nalazi čovek treba da bude uporan i istrajan u traženju izlaza iz nje.

 

zvezdica zvezdica zvezdica

Avanturistički roman  je  prozno delo u kome pisac opisuje avanture i neobične doživljaje svojih likova.