SUBJEKAT

Subjektom se iskazuje vršilac radnje, nosilac stanja ili uzročnik zbivanja koji su u rečenici označeni predikatom. 

Primer: Milan sutra ide u Beograd.

Ko vrši radnju u rečenici? Ko ide u Beograd? Odgovor je Milan.

Milan - subjekat u rečenici.

ide - predikat

Rečenični delovi se dela na glavne i sporedne. Subjekat spada u grupu glavnih rečeničnih članova.

Služba subjekta

U službi subjekta najčešće su imenice, zamenice ili brojevi u nominativu ili skupovi reči sa imenicom u nominativu.  Pored nominativa, subjekat može da bude i u drugim padežima.

Subjekat može biti:

☼  gramatički i 

☼  logički subjekat.

Gramatički subjekat je subjekat kod koga su reči koji vrše službu subjekta uvek u nominativu.

Primer: Dragana je stalno pospana.

Ko je stalno pospan? Dragana - subjekat je u nominativu

Logički subjekat je subjekat kod koga reči koje vrše službu nisu u nominativu, nego u genitivu, dativu ili akuzativu.

Primer: Dragani se stalno spava.

Kome se stalno spava? Dragani - subjekat je u dativu