VRSTE REČI

Reč je skup glasova ili samo jedan glas koji ima neko značenje. Rečima najčešće saopštavamo svoje misli, osećanja i obaveštenja.

Neke reči u našem jeziku se menjaju, a neke ne i otuda podela reči na promenljive i nepromenljive.

Reči koje menjaju svoj oblik nazivamo promenljive reči.

Reči koje uvek ostaju u istom obliku nazivamo nepromenljive reči.

U srpskom jeziku postoji deset vrsta reči, pet promenljivih  i pet nepromenljivih.

Promenljive vrste reči su: imenice, zamenice, pridevi, glagoli i brojevi.

Nepromenljive vrste reči su:  predlozi, prilozi, uzvici, veznici i rečce.

 

zvezdica Promenljive reči

Imenice 

Imenice su promenljive vrste reči kojima se imenuje neko biće, predmet ili pojava.

Zamenice  

Zamenice su promenljive vrste reči kojima se zamenjuju  imena bića, predmeta i stvari, tj. zamenjuju se imenice, pridevi i brojevi.

Pridevi 

Pridevi su promenljive vrste reči koje stoje uz imenicu i bliže je određuju, odnosno označavaju neku od osobina imenice uz koju stoje.

Glagoli

Glagoli su promenljive vrste reči koje označavaju radnju, stanje u kome se neko ili nešto nalazi ili neko zbivanje u prirodi.

Brojevi

Brojevi su promenljive vrste reči koje označavaju koliko ima nečega i koje je nešto po redu.

 

zvezdica Nepromenljive reči

Predlozi

Predlozi su nepromenljive vrste reči koje izražavaju odnos između bića, stvari i pojava i utiču na padež reči uz koju stoje.  Stoje uz imenice i zamenice.

Prilozi

Prilozi su nepromenljive vrste reči koje označavaju mesto, vreme, način, uzrok ili količinu vršenja radnje. Stoje uz glagole.

Uzvici

Uzvici su pojedini glasovi ili skupovi glasova kojima se izražavaju lična osećanja ili raspoloženja.

Rečce

Rečce su reči koje izražavaju lični stav govornika prema onome što govori.

Veznici

Veznici su reči koje služe kao veze između pojedinih reči u rečenici, kao i veza između rečenica.