ZAMENICE

Zamenice su promenjive vrste reči kojima se zamenjuju imena bića, predmeta i stvari, tj.  zamenjuju se imenice, pridevi i brojevi. Dele se na  imeničke i pridevske zamenice.

 

zvezdica Imenične zamenice

Imeničke zamenice u rečenicama zamenjuju imenice. One su u rečenici samostalne reči, a vrše službu subjekta ili objekta. Dele se na lične i nelične imeničke zamenice.

Lične imeničke zamenice imaju rod (muški, srednji i ženski rod) i broj (jednina i množina). Prilikom promene po padežima lične zamenice mogu imati duže naglašene oblike ili kraće nenaglašene oblike.

Lična povratna zamenica ista je za sva lica i menja se samo po padežima. Ne upotrtebljava se u službi subjekta i nema nominativ. U glagolima koji uz sebe imaju reč SE (igrati se, smejati se...), dodatak SE nije lična povratna zamenica.

Nelične imeničke zamenice ne razlikuju lica i imaju samo jedan oblik koji se primenjuje za sva tri roda i oba broja. U ove zamenice spadaju upitne, odrične, neodređene i opšte zamenice.

Vrste imeničkih zamenica:

☼ lične (ja, ti, on, ona, ono, mi, vi, oni, one, ona),

           Primer:  On je moj najbolji prijatelj.

☼ lična povratna zamenica (sebe, se),

    Primer:  Poštuj sebe!

☼ upitne (ko?, šta?),

    Primer:  Ko je to došao?

☼ neodređene (neko, nešto),

    Primer:  Neko me je juče zvao.

☼ odrične (niko, ništa),

    Primer:  Ništa ti ne verujem!

☼ opšte ili određene (svako, svašta)

    Primer:  Neka priča svako šta hoće.

 

zvezdica Pridevske zamenice

Pridevske zamenice zamenjuju prideve. U rečenici nisu samostalne i imaju funkciju atributa ili imenskog dela predikata.  Kao  i  pridevi slažu se sa imenicom u rodu, broju i padežu.

  Vrste pridevskih zamenica:

☼ prisvojne ili posesivne (moj, moja, moje, tvoj, tvoja, tvoje, njegov, njegova, njegovo, njen, njena, njeno, naš, naša, naše, vaš, vaša, vaše, njihov, njihovo, njihova),

    Primer:  Vaše pesme su najbolje.

☼ pokazne (taj, ta, to, onaj, ona, ono, ovaj, ova, ovo, ovakav, ovakva, ovakvo, toliki, tolika, toliko, takav, takva, takvo, onoliki, onolika onoliko, onakav, onakva, onakvo),

   Primer:  Nikada nisam video ovakvu olovku.

☼ odnosno-upitne (koji, koja, koje, koliki, kolika koliko, kakav, čiji, čija, čije),

   Primer:  Čija je ovo knjiga?

☼ neodređene (nekolik, nekolika, nekoliko, nekakav,  nekakva, nekakvo, nečiji, nečije, nečija),

   Primer:  Danas vlada nekakva omorina.

☼ odrične (nikoji, nikoja, nikoje, ničiji, ničija, ničije, nikakav, nikakva, nikakvo, nikolik, nikolika, nikoliko),

   Primer:  Nemoj da mi daješ nikakve primedbe!

☼ opšte ili određene (svakakav, svakakva, svakakvo, svačiji, svačija, svačije, ma čiji, bilo čiji, koji god...).

   Primer:  Mene obično snađu svkakve nevolje.