NAMERNE REČENICE 

Namerne rečenice su zavisne rečenice koje označavaju cilj, svrhu vršenja radnje glavne rečenice. Dobijaju se kao odgovor na pitanje RADI ČEGA?

Kao obeležja namernih rečenica javljaju se veznici: da, kako i rečca li sa potencijalom u odričnom obliku.

Primeri:

Mama je poklopila šerpu kako bi voda brže provrila.

Kako bi završio posao na vreme, Aleksa je radio ceo dan.

Seo sam u prvi red kako bi izbliza gledao predstavu.

Uključili su peć ne bi li se malo zagrejali,

Požurili su ne bi li pre mraka stigli kući.

Da bismo sačuvali ostvarene ciljeve, moramo napredovati polako.,

Sasatki su se juče da bi se dogovorili o svemu.

Baka je došla kod nas da čuva moju malu sestru.

 

Upotreba zapeta pri pisanju namernih rečenica

Kada se namerna rečenica nalazi ispred ostalih delova zavisnosložene rečenice, odnosno kada se nalazi u inverziji (prvo ide zavisna, pa glavna rečenica) tada se ona ovabezno odvaja zapetom.

Primeri:

Da bi stigla na vreme, Sanja je pozvala taksi.

Kada se namerna rečenica nalazi iza ostalih delova zavisnosložene rečenice tada se zapeta obično izostavlja.

Primeri:

Jedan morski dinosaurus jeo je kamenje da bi imao ravnotežu u stomaku.

 

Služba namernih rečenica

Namerne rečenice su u zavisnosloženoj rečenici imaju službu priloške odredbe za cilj.

Primeri:

Ljudi idu u bioskop da bi se zabavili.

Subjekat: Ljudi

Predikat: idu

Priloška odredba za mesto: u bioskop

Priloška odredba za cilj: da bi se zabavili.